بهتان و ان

کسی تصرف کرده باشد. الحمدلله، خداوند در اوائل سوره نور آیاتی برای برائت عایشه صدیقه رضی الله عنها نازل کرد، و این تقریبا 50 روز پس از حادثه افک (بهتان بزرگ) بود که منافقین تهمت فاحشه به عایشه

2023-02-08
    مقهى ومحمصة م د
  1. در
  2. التصنيف: مساوئ الأخلاق