حتـقكذادلولودذبالتؿرذ ذ

مردی که متهم است در زندان وحید مرادی، یکی از اشرار معروف تهران را به قتل رسانده است، بعد از محاکمه دوباره در دادگاه کیفری استان تهران برای بار دوم به قصاص . 7 الأعراف Al-Araaf

2023-01-30
    اوجه التشابه بين الطيور و الطائرات النفاثة
  1. 2 البقرة Al-Baqara