10 جمل present simple

.

2023-01-30
    الاخت دائما تحمي وتدافع ع اخوها